Łączność: 

CJSC«Mechatronics»

222417 Wilejka, 1 Maja 80, Obwód Miński, Białoruś.

Telefon: +375 (1771) 33011 Faks: +375 (1771) 24190

E-mail: mail@mechatronics.by

www.mechatronics.by